Viliana & Emil – Fotografie de Nunta in Pitesti

Documentary Wedding Photographer

Viliana & Emil, 11.06.2017

[RO] Am fotografiat un cuvânt: soartă.

Unele suflete trăiesc ghidate de liste de to do și cuvinte care impun reguli. Dar alte suflete, de copii nebuni, trag de cuvinte și le deformează, până literele ajung să scrie pagini de sentiment. Mâinile tremură, iar emoția e scrisă și ea, vocea tremură, dar promisiunea e rostită clar, lacrimi obraznice de atâta răsfăț de fericire cad să pună semn pe foi albe de puritate.

Mi-am pregătit aparatul pentru fotografie documentară, ei m-au purtat printr-un scenariu de film. În teneși colorați și umbre ascunse de priviri indiscrete, într-o lume fără reguli, trăită și imaginată sub o pălărie de vise. Fără monologuri și fără scene în care să lipsească un zâmbet sincer, o atingere de grijă, de reasigurare, am alergat după umbrele lor ca să prind dragostea improvizată, deloc repetată, a poveștii pe care și-o spun și azi.

Fotografia de nuntă înseamnă și atmosfera, și oamenii fericiți care trăiesc bucuria cuplului. Degetele pricepute de mamă ce își fac de lucru în voalul miresei și cele delicate de copii care repetă semnul crucii. Dar asta e tot o definiție și nu am avut nevoie să mi-o reamintesc când în fiecare cadru prindeam în ochii ei reflexia florilor ridicate spre a-i conduce la următoarea destinație a zilei, iar în ai lui, jocul familiei de-a bărbieritul.

Aparatul nu are subtitrare, dar apropierea lor nu a avut nevoie de asta, cumva fiecare mișcare, vorbă și promisiune stau adunate, ca butonii jachetei lui, într-un rând colorat de fotografii asortate, unice și personale ca un Te iubesc întors de la gură la gură și de la gând la gând.

Am urmărit tradițiile prin ochi jucăuși de plușuri și ochi vii de emoție de tată, în camere cu loc destul pentru oameni dragi, dar neîncăpătoare pentru toată conversația tăcută pe care ei au avut-o. Din momentul în care ea și-a închis ochii așteptându-l și el i-a închis sărutându-i mâna când a găsit-o, am știut că nu au avut și nu vor avea niciodată grija că se vor rătăci. Uneori, nicio hartă, nicio listă și nicio întâmplare nu te pregătesc pentru realitatea regăsirii tale în altcineva.

Ei s-au găsit, fără să își deseneze hărți spre capete de lume. Poate doar urmărind buburuze plecate să îndeplinească dorințe. Iar cununa ei de lauri spune că a învins și se vede în fericirea de a-i sta în brațe pe ritmuri de cuvinte de dragoste, în văzul tuturor. Laurii înseamnă victoria, dar i-a dat jos, pentru că o pălărie plină de povești valorează mai mult pentru ei, așa, cam cât un suflet pereche furat odată cu ea, dar primit apoi de bunăvoie și nesilit de nimeni și promis până la bătrânețe.

Oamenii nu se fotografiază întâmplător. Așa cum dansurile nu se dansează cu toată inima până când nu dispar tocurile, cuplurile nu se fotografiază total până când cei doi nu sunt gata să împartă povestea. Și după o petrecere cu mii de acorduri și sute de voci și zeci de brațe, ei mi-au spus, între două valuri și sub zbor de voal, că oamenii nici nu se întâlnesc întâmplător.

Uneori, ăsta e tot secretul ce poate fi spus și arătat în imagini. În rest, el se trăiește, sub fiecare apus, în orice lumină și pe orice drum, bătut sau fără hartă, în doi.

Am crezut că fotografiez un cuvânt. Dar ei mi-au spus o poveste.

Sesiune foto inainte de nunta: Centrul de Cultura Bratianu, Stefanesti

Sesiune foto dupa nunta: Capul Kaliakra, Bulgaria

Restaurant: Laguna, Pitesti

Videograf: Timeless Films by Razvan Cosma

Make-up Artist: Andrea Dumitrache

Rochie de mireasa: Natalia Vasiliev

A thousand images for the same word, by AndreiDumitrache.ro

O poveste după imagini de Cătălina în cuvinte


[EN] I captured a word: destiny.

Some souls live by sets of guidelines and to do lists. Other crazy children souls tear at words and deform them, until their letters settle, to write pages of sentiment. Hands shake and the feeling there is written too, voices tremble but the promise is made in clear resolution, naughty tears of joy fall to seal the white pages in purity.

I prepared for documentary photography, they carried me into a movie script. In colored sneakers and shadows hidden from sight, right into a world with no script, no rules, imagined and lived under a hat of dreams. With no time for monologues and scenes filled with sincere smiles and caring and reassuring touches, I ran to catch up to the story of their authentic, unrehearsed love, told to this day.

Wedding photography is also touches of atmosphere and happy people living the joy of the couple. Skilled mother fingers fidgeting in the already perfect veil, delicate child hands repeating the learned sign of the cross. But this is another definition I had no need to be remembered of, not when every frame of her eyes captures the tunnel of flowers meant to carry them to another moment of their day, and in his you can watch the games of a family celebrating together the tradition.

The camera has no subtitles, but their closeness needs none, somehow every movement, word and promise coming together, like the buttons on his jacket, in a row of perfectly matching, unique images, personal to them like the words I love you exchanging mouths and thoughts.

I watched traditions in cute teddy bear eyes and touching emotions in father’s all-knowing eyes, in rooms with enough space to accommodate those dear to them, but unable to contain all the silent conversation they shared as they saw each other. From the moment she closed her eyes in expectation and he closed his in a reverent kiss, I knew there was never a time and will never be a time when they’ll worry about losing each other.  Sometimes, no map, no list and no coincidence can prepare you for the reality of finding you own soul inside someone else.

They found one another, without following treasure maps to the corners of the world, maybe only lucky ladybugs gone on a journey to grant wishes. And her laurel wreath says she’s victorious and it’s obvious in the happiness of staying close to him on rhythms and strings of love words said out loud. Laurels mean victory, but she’ll happily take them down to receive a hat full of stories with more value to them, about as much value as a heart stolen along with that hat, and then given willingly and promised to the end of time.

Photos don’t tell a story by mistake. After a party with thousands of songs and hundreds of voices and so many loving arms, they told me, between two waves and under the protection of the delicate veil, that people don’t happen to meet by mistake either.

Sometimes, this is all there is to a secret that can be shared and told in images. The rest of it is lived, under each sunset, every light and on any road, traveled or uncharted, but always in two.

I thought I was capturing a word. Instead, they told a story.

Engagement session: Centrul de Cultura Bratianu, Stefanesti

After wedding session: Cape Kaliakra, Bulgaria

Wedding venue: Laguna, Pitesti

Videographer: Timeless Films by Razvan Cosma

Make-up Artist: Andrea Dumitrache 

Wedding dress: Natalia Vasiliev

A thousand images for the same word by AndreiDumitrache.ro

The story of those images, by Cătălina în cuvinte

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?