Destination Wedding Photographer, Anas & Andreea – Abu Dhabi, UAE

Destination Wedding Photography

Anas & Andreea

[RO] Am fotografiat un cuvânt: plan.

În adunare de linii, unghiuri drepte și un desen cât lumea, cu trasee peste țări și peste șanse, i-am găsit într-un decor desenat pe orizont în albastru și modern. S-au cunoscut printr-un design conceput aleatoriu, dar aprobat fără modificări majore și la care au început să construiască împreună.

În ecouri, pe holuri de marmură, din care reflectă voaluri și flori monocrome, ridic aparatul spre culoare: o îmbrățișare de bun venit și de la revedere în același timp, un sărut de asigurare, un zâmbet de anticipare. Elemente diferite, care pleacă pentru că așa spune ritualul, dar se așteaptă unul pe altul imediat ce se separă, pentru că sunt două piese care se potrivesc perfect ca una, fără ca niciunul să poarte urme de rupere.

Aprind licăriri de blitz rece în reflexii de cristale și în reflecții prin ferestre și gradele de afară sunt descrise în culoarea rujului ei. Discretă ca o umbră pusă pentru profunzime într-o schiță, camera în care ea se pregătește devine un sanctuar în care imaginația construiește un drum spre viitor, senin ca ziua asta și vibrant, ca senzația de încredere dată de un motor ce strigă a putere.

În partea lui de plan, strigă doar prietenii, voci ce dau imbolduri de răbdare și felicitări aliniate pe tonuri de bariton. Priviri străine spionează prin ferestre, ca atrase de încărcătura zilei, ochi de copil urmăresc copii mai mari ce se bucură cu o bucurie comună.

La regăsire, zâmbetele lor sunt imagini identice ale aceluiași sentiment, desenate parcă de același autor. El o îmbrățișează de bun venit și se răcorește în valurile părului ei, pentru că e acasă. Iar ea simte asta, și o fotografiez destinsă, fericită și stăpână pe sentimentul ăsta de bine.

Dacă pentru mine povestea lor e un destination wedding, pentru ei este un destined wedding și cei din jur par să știe, închină pentru asta și nu îi lasă să se oprească din drumul prin landscape-ul unei zile concepută doar pentru ei.

Nu ninge, dar găsesc flori de alb pe buchete și alb de voaluri care duc la altar, iar când la brațul lui stă singurul Da care a contat pentru el, pășește pe un culoar tot alb, ca o metaforă pentru viața de familie care de acum este o pânză goală pe care pot să își traseze planul.

În lumină de lumânări și roșu aprins de trăsură modernă, ajungem la locul unde iar ninge cu flori și cristale, peste un prim dans în care ea se înalță ca o dorință spre cer, iar el se coboară ca o mulțumire spre pământ. O mișcare pe care o vor păstra mereu vie, o amintire perenă și dulce ca tortul de sub cascada de flori.

Am documentat o nuntă într-un oraș care nu cunoaște iarna, printre oameni care nu au știut altceva decât bucurie. Un du-te vino nebun la care cei doi ne-au primit pe toți ca detalii pe plan, dar sunt singurii care s-au auzit fără cuvinte în gălăgia sărbătorii.

Am crezut că fotografiez un cuvânt. Dar ei mi-au spus o poveste.

Locatie: Hilton, Abu Dhabi

Videograf:  Timeless films by Razvan Cosma

Make-up Artist: Andrea Dumitrache

A thousand images for the same word, by AndreiDumitrache.ro

O poveste după imagini de Cătălina în cuvinte


[EN] I captured a word: plan.

In converging lines, straight angles and a drawing larger than life, with paths over countries and chances, I found them in a place sketched onto the horizon with blue and modern strokes.

Echoes bounce out of marbled hallways with monochrome shapes of veils and flowers etched onto it, and I raise my camera towards colour: the shade of an embrace, both a welcome and a goodbye, a reassuring kiss, an anticipating smile. They are different shapes, leaving each other for a later reunion, waiting for the other as soon as they are apart, because they are two matching pieces perfectly fitting as one, only without the rough edges.

I light glimmers in cold bursts of flashes, reflected back by crystals and windows and the heat outside is perfectly described by the shade of her lipstick. Discreet as the shadow added on a sketch for depth, the room where she gets ready becomes a sanctuary filled to the brink by layers and layers of happy plans and roads to the future, clear as this day and vibrant, like the roar of a supercharged engine.

In his plan, the roars come from supporting family and friends, voices pushing his spirit to patience and best wishes in baritone tones. A stranger looks inside this micro universe and feels the joy too, and a child watches this young spirits celebrating happiness with a feeling he recognizes as familiar.

When back together, their smiles are like copy versions of the same feeling, pictured by the same architect. He hugs her in recognition and cools his being in the waves of her hair, because it feels like home. And she feels it too, so I capture her happy, at ease and confident in this feeling.

If for me their story is a destination wedding adventure, for them this is a destined wedding story and those around them seem to know, drink to that and drive them forward down this road through the landscape of a day they own completely.

No snow here, but I find white flowers on bouquets, white on the veils leading to the altar and when the only Yes he ever whished for is said, they step on the white aisle, a metaphor for the black page they turn and prepare to fill as a family.

In candlelight and bright red modern carriage, we arrive at the place where little specks of white fall like snow from petals and crystals, over a first dance in which she raises up like a wish to the sky and he bows down like a thanks to the earth. A motion they’ll keep alive, a perennial memory sweet as the cake under

I documented a wedding in a city that seldom knows white winters, among people that knew nothing less than joy. A crazy alive hustle and bustle we were all honored to be a part of as pieces of the plan, but heard and lived in true meaning only by them and their love.

I thought I was capturing a word. Instead, they told a story.

Wedding venue: Hilton, Abu Dhabi

Videographer: Timeless films by Razvan Cosma

Make-up Artist: Andrea Dumitrache

A thousand images for the same word by Andrei Dumitrache – Documentary Wedding Photographer

The story of those images, by Cătălina în cuvinte

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?