Dragos & Rebeca – Nunta Timisu de Jos, Castel Events

Documentary Wedding Photographer

Dragos & Rebeca, 24.09.2016

[RO] Am fotografiat un cuvânt: acasă.

Urmele lăsate de pașii lor până acasă sunt bătute și lungi, lungi în sute de kilometri. Dar acasă e un sentiment care te cuprinde și te face să te întorci, de oricând și oriunde, doar pentru un moment, ca să te reîncarci.

Uneori sentimentul e ca acela de uimire când privești culori, alteori seamănă cu liniștea dată de o pisică ce îți toarce în brațe. Acasă se simte ca o rotire copilărească, pe străzi pavate, în lumină caldă de apus. Sau așa mi-au transmis ei, prin zâmbete și privirile de oameni fericiți, liniștiți și în largul lor.

Sergiu Nicolaescu spunea că Pasiunea este mai puternică decât viaţa. Iar în praguri de ușă ce le sunt străine, dar îi primesc ca într-un cămin, în nuanțe de albastru, portocaliu și calm, ei transformă, prin pasiunea lor, locurile în care se iubesc, în acasă.

Aleea căminului lor, Brașovul, e verde și lungă cât o plimbare în care se fac confesiuni și promisiuni. E presărată cu galben de frunze în toamnă, cu roșu de flori în vară și cu pași ce numără clipele în care se simt tot mai la locul lor.

Acasă pentru ei e o plapumă de vise, e un jurnal de călătorie, e un locușor în care primesc invitați ca într-o nouă lume. Se privesc unul pe altul prin uși mereu deshise, prin oglinzi neacoperite și lasă prin jocuri sunet de viață, râsete și zgomot de pași.

Ne-au invitat pe toți într-o lumină de sărbătoare, ca să surprind sentimentul de a fi în mijlocul unei familii, când părintele se bucură pentru tine și cei din jur se bucură cu tine și orașul se bucură că ești aici și lumina e făcută să facă trandafirii mai roșii, buzele mai roșii, inimile mai roșii.

Casa lor e un loc pe care mai întâi îl visează și îl decorează, și abia apoi îi trec pragul. Parte din ea e dragostea dulce, ramele cu fotografii din viitor, candelabrale care radiază ca niște idei bine conturate. Când dansează, par că dansează acasă la ei, când petrec, par că petrec o zi în familie.

Tinerețea se aude în muzica tocurilor de lovesc podeaua, dansând, fericirea se simte în apăsarea mâinilor ei pe spatele lui când se îmbrățișează, speranțele și dorințele se aud în alb negru, clar și definit, când închid ochii și își spun că viitorul arată bine.

Mi-au deschis ușa și au văzut un străin, dar m-au primit alături ca pe un prieten și fiecare cadru m-a adus mai aproape de familia lor. Formată din două suflete și mii de planuri nespuse, au ajuns la ea după ce au mers mii de pași și și-au promis două cuvinte.

În liniștea căminului lor, care încă nu este o casă, au șoptit încurajări pe frunte și promisiuni prin brațe și au dansat și au crezut și ce a rămas nu este amintirea unei zile, este dovada unui început.
Am crezut că fotografiez un cuvânt. Dar ei mi-au spus o poveste.

Locatie: Castel Events Center, Timisu de jos

Sesiune foto de logodna: Brasov

Sesiune foto dupa nunta: Muzeul de Civilizatie Astra, Sibiu

A thousand images for the same word, by AndreiDumitrache.ro

O poveste după imagini de Cătălina în cuvinte 


 

[EN] I captured a word: home.

The trail of their footsteps to home is well travelled and long, hundreds of miles long. But home is a feeling that calls to you and makes you return, from anywhere, anytime, just for a moment, to regain yourself.

Sometimes the feeling is like the one of wonder in the face of colours, other times it’s like the purr of a lazy cat on your chest. Home feels like a childish spin, on paved streets, in warm sunset light. Or so it felt, coming from them, in their smiles and happy looks, like those of content and at peace beings.

Sergiu Nicolaescu once said Passion is stronger than life. And in foreign doorsteps that still welcome them as theirs, in blue and orange and quietness shades, through their passion, the places they pass, loving each other, become home.

The alley to their house, green and as long as a walk taken for confessions or promises, covered in yellow in the autumn and red flowers in the summer, remembers steps that count the moments they felt like they belong.

Home for them is a duvet of dreams, it’s a journal, it’s a little quiet place where they receive guests like into a new world. They look at each other through open doors and uncovered mirrors, and they fill it with sounds of joy, life and footsteps.

They welcomed us all into a celebration, to capture the feeling of being part of a family, when the father is happy for them and those around are happy for them and the whole city is happy to have them and the light is made just so to fill the roses with more red and the lips with more red and the hearts with more red.

Their home is a place they first dream of and decorate and only after that they go over the threshold. Part of it is the sweetness of love, frames of future pictures, chandeliers radiating like well-formed ideas. When they dance, they seem to dance in the living room, when they party, they party like on a Sunday with the family.

Youth is heard in the heels hitting the floor as they dance, happiness is felt in the force of her embrace, hopes and wishes are heard in black and white, clear and powerful, when they close their eyes and tell each other the future looks good.

They opened the door to me and saw a stranger, but welcomed me like a friend and each frame brought me closer to their family. Made of two souls and thousands of unspoken plans, they came to form it after thousands of steps and the promise of two words.

In the calm of their home, that is not yet a house, they whispered encouragements on the forehead and vows in embraces and they danced and believed and what’s left isn’t the memory of a day, but the proof to a beginning.

I thought I was capturing a word. Instead, they told a story.

Wedding venue: Castel Events Center, Timisu de jos

Engagement photo session: Brasov

After wedding session: Astra Museum, Sibiu

A thousand images for the same word by Andrei Dumitrache
The story of those images, by Cătălina în cuvinte